Przejdź do strony głównej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-18  

mgr inż. Józef Skorupski

Generalny Projektant Linii Hutniczo-Siarkowej

Józef Skorupski (ur. 29.10.1920 w Trzcianie gm. Świlcza, woj. podkarpackie, zm. 25.12.2010 w Warszawie)
- magister inżynier komunikacji, główny projektant Linii Hutniczo-Siarkowej.

Urodzony jako trzeci z sześciorga rodzeństwa rodziny chłopskiej, syn Wiktorii i Ludwika Skorupskich. Ojciec był pracownikiem fizycznym służby drogowej PKP. Nauki pobierał w II Gimnazjum im. St. Sobińskiego w Rzeszowie i liceum matematyczno-fizycznym w tej samej szkole. Maturę zdał 10 maja 1939 r.. W sierpniu 1939 r. zdał egzaminy wstępne na Wydział Mechaniczny Politechniki Lwowskiej, niestety wybuch wojny nie pozwolił na rozpoczęcie nauki.

Józef Skorupski w wieku 23 lat

Do pracy w PKP został przyjęty w końcu 1945 r.. Po odbyciu odpowiednich kursów objął funkcję dyżurnego ruchu w Trzcianie do 1947 r., później przeniesiony na stanowisko dyżurnego ruchu I klasy w Rzeszowie do września 1948 r. Studia rozpoczął w październiku 1948 r. na Inżynierskim Kursie Ruchu Kolejowego przy Politechnice Warszawskiej. W lipcu 1950 r. ukończył Kurs i został zatrudniony w organizowanym Centralnym Biurze Studiów i Projektów Kolejowych w Warszawie. W roku 1953 został przyjęty na studia II stopnia Politechniki Warszawskiej, które ukończył na Wydziale Komunikacji w roku 1955 uzyskując tytuł magistra inżyniera komunikacji.

Pracownicy Biura Projektowego Kolprojekt
(Józef Skorupski pierwszy z lewej)

W latach 50-tych był współautorem dwóch rejonów przeładunkowych na wschodnich granicach Polski, a w kolejności generalnym projektantem całości przedsięwzięcia węzła granicznego Terespol-Kobylany-Małaszewicze-Biała Podlaska. Wraz ze współpracownikami pomyślnie rozwiązywał zagadnienia technologii przeładunku różnych towarów m.in: rudy (w zimie i lecie), soli potasowej, zboża, surówki żelaza, węgla, kontenerów, produktów spożywczych, paliw płynnych i innych wymagających zastosowania specjalistycznych ramp, estakad, punktów przelewowych. Opracowywał również projekty odmrażalni, elektrowni, zaplecza technicznego służb (PKP, a także celnych), budownictwa mieszkalnego dla załogi itd. Współpracował z COBiRTK w zakresie projektowania przy realizacji programu konteneryzacji na PKP.

W latach 70-tych przejściowo koordynował modernizację i projekt budowy drugiego toru na linii E-59 Wrocław-Szczecin (tzw. "Nadodrzance") wraz z nowym układem torów i obiektami zaplecza technicznego w Czerwieńsku.

1980 r.
Józef Skorupski na stacji w Grzybowie

Od połowy lat 70-tych do końca pracy zawodowej w 1980 r., główny projektant Linii Hutniczo-Siarkowej - niezelektryfikowej, jednotorowej linii kolejowej o długości blisko 400km przebiegającej od kolejowego przejścia granicznego w Hrubieszowie do Sławkowa w Zagłębiu Dąbrowskim.

Odznaczony w 1964 r. Złotym Krzyżem Zasługi, w 1970 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 1979 r. odznaczeniem Zasłużony Kolejarz.
Po przejściu na emeryturę w 1980 r. czynnie angażował się w prace społeczne, takie jak budowa domu kultury czy rozbudowa szkoły podstawowej na terenie swojej rodzinnej miejscowości Trzciana.

Biografia została przygotowana i udostępniona dzięki uprzejmości rodziny p. Józefa.
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIĄZANY Z ŻADNYM PODMIOTEM ZARZĄDZAJĄCYM I/LUB ŚWIADCZĄCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWÓJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05