Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-18  

Uchwycone w kadrze - migawki z ┐ycia LHS
[1 z 25]

Strona 1Strona 2Strona 3 · · · · · · Strona 23Strona 24Strona 25 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1199.4 kB   Pola s│onecznikˇw pod Kepiem. W tle sk│ad rudowy zbli┐aj▒cy siŕ do mijanki na szerokim torze.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1082.7 kB   ST40s-15+ST40s-19 z mieszanym sk│adem jad▒ w kierunku Sŕdziszowa.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 834.5 kB   ST40s-01+ST40s-22 z poci▒giem rudowym pŕdz▒ na zachˇd.

Stawiany
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 764.2 kB   ST40s-03 z mieszanym sk│adem wagonˇw mija dolinŕ rzeki Nidy.

Dolina Nidy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 903.7 kB   ST40s-11+ST40s-04 z poci▒giem rudowym mijaj▒ Stawiany.

Stawiany
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1093.1 kB  

Ciosmy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1011.8 kB   3ST44 ze sk│adem m.in. wagonˇw ze zbo┐em przekraczaj▒ rzekŕ Wis│ŕ.

Przeprawa mostowa nad rz. Wis│▒
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1818.9 kB   ST44-2026+ST40s-14 z mieszanym sk│adem wagonˇw mijaj▒ rzekŕ San.

Zarzecze n/Sanem
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1277.7 kB   Duet ST40s z wŕglarkami zbli┐aj▒ siŕ do Woli Baranowskiej.

Padew Narodowa
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 445.6 kB   Zachˇd s│o˝ca w okolicach Padwi Narodowej. Poci▒g LHS zbli┐a siŕ do st. Wola Baranowska LHS.

Padew Narodowa
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1137.2 kB   ST44-2066+ST44-2049 z poci▒giem zbiorowym pŕdz▒ na zachˇd.

»urawnica
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 651.3 kB   ST40s-09 wraz z druga maszyn▒ tej serii ci▒gn▒ce poci▒g z rud▒ o wschodzie s│o˝ca mijaj▒ most nad rz. Nid▒.

Motkowice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1580.7 kB   ST44-2039+ST44-2026 z prˇ┐nym sk│adem wŕglarek po wy│adunku rudy ┐elaza pokonuj▒ ukop wykonany zboczu Bia│ej Gˇry miŕdzy Kŕpiem a Przysiek▒.

Przysieka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1544.9 kB   ST44-2062 z kontenerami zmierza w stronŕ S│awkowa.

Przysieka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1567 kB   ST44-2003 jedzie luzem w kierunku stacji Wola Baranowska LHS.

Padew Narodowa
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3 · · · · · · Strona 23Strona 24Strona 25
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05