Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-18  

Tabor LHS - inne zdjŕcia
[1 z 3]

Strona 1Strona 2Strona 3 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 107.8 kB   LHS nad lini▒ normalnotorow▒ Ocice-Rzeszˇw.

Huta Komorowska
fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 132.1 kB  

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Paw│owice

fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 98.1 kB   2M62U-0059 i 16D-004 st. Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 214.7 kB  

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 483.4 kB   Tercet Gagarinˇw ST44-2054, ST44-2039 i ST44-2062 plus Jamnik 16D-001 ze sk│adem wŕglarek z Bortatycz wje┐d┐aj▒ na stacjŕ Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 127.5 kB   SM32-001.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Sŕdziszˇw

fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 361.9 kB   Ukrai˝ski 2M62U-0159 w towarzystwie SM48-001 na zachodniej g│owicy stacji granicznej Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 379.6 kB   Kazach TE33A-9999 na stacji Sŕdziszˇw LHS - widaŠ, jak du┐a jest ta lokomotywa w porˇwnaniu do Gagarina.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Sŕdziszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 345.8 kB   Kazach TE33A-9999 w towarzystwie m│odszych braci - Gagarinˇw i Batmanˇw na stacji Sŕdziszˇw LHS.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Sŕdziszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 376.3 kB   Kazach TE33A-9999 ze sk│adem mieszanym i dwoma wygaszonymi Gagarinami po krˇtkim postoju na stacji Sŕdziszˇw LHS, rusza na wschˇd.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Sŕdziszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 409.7 kB   ST44-2049+ST40s-01 w odÂwie┐onej wersji malowania spˇ│ki PKP LHS. W tle miejscowoŠ Kŕpie.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 334.4 kB   ST40s-16+16D-004.

Mijanka Werbkowice LHS
Konopne

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 311.4 kB   Polacy i Ukrai˝cy na manewrach.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Marcin Bieli˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 167.6 kB   Sprzŕg SA-3 - dla innych bardziej znany jako "Pi੠Bre┐niewa".

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Szymon Janiec
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 229.7 kB   ST44-2013 uszkodzona podczas wypadku w Mi▒czynie (2008-10-25). Odstawiona na terenie stacji ZamoŠ Bortatycze do przysz│ej modernizacji na ST40s.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05