Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-18  

Koniec dnia z LHS
[1 z 5]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1305 kB   "Z│oty poci▒g". ST40s-10+ST40s-27+ST44-2057 ze sk│adem wŕglarek pŕdz▒ w kierunku granicy.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 534.6 kB  

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1114.1 kB  

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1203.3 kB   ST44-2046 prowadz▒ca poci▒g zbiorowy mija Ciosmy.

Ciosmy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1148.5 kB   ST44-2046 prowadz▒ca poci▒g zbiorowy mija Ciosmy.

Ciosmy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 580 kB   Powrˇt do ZamoÂcia w Âwietle zachodz▒cego s│o˝ca.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1220 kB   Z│ota godzina nad torem LHS.

Nowosielec
fot. Jakub Z.
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 833.2 kB   Pociag rudowy mknie ku zachodz▒cemu s│o˝cu.

Padew Narodowa
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 884.2 kB   Wieczˇr na Roztoczu. Manewrˇwka wraca z Bi│goraja.

Szozdy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 318.5 kB  

Jakubˇw
fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 109.6 kB  

Mijanka Werbkowice LHS
Konopne

fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 269.2 kB  

Stawiany
fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 277.8 kB   Zachˇd s│o˝ca nad wzgˇrzami Roztocza. Tercet lokomotyw ST44 prowadzi prˇ┐ny sk│ad wagonˇw w kierunku granicy.

Niedzieliska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 296.8 kB   Zachˇd s│o˝ca na torami linii kolejowej LHS i normalnotorowej nr 69 (Rejowiec- Hrebenne-Rawa Ruska).

Niedzieliska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 132.1 kB   Kiedy ju┐ wykona│em zdjŕcie, na ktˇre polowa│em tak d│ugo (wczeÂniejsze moje zdjŕcie zachodz▒cego s│o˝ca w moÂcie kolejowym), wiedzia│em, ┐e ju┐ s│o˝ce nie pozwoli mi na drugi taki kadr w tym roku. Dlatego pojecha│em z teleobiektywem 400mm i postanowi│em zrobiŠ zdjŕcie z oddali gdzie jeden most wpisuje siŕ w drugi na tle zachodz▒cego s│o˝ca. Okaza│o siŕ, ┐e na dwa dni z rzŕdu mia│em niesamowite szczŕÂcie, pogoda dopisa│a, poci▒g nie przyjecha│, nawet aparat dzia│a│ jak potrzeba. Oto efekt mojej pracy :)

Most nad starorzeczem rz. Nidy
fot. Bart│omiej Nurczy˝ski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05