Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2023-09-24  

 
Strona 1Strona 2Strona 3 · · · · · · Strona 44Strona 45Strona 46 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1523.2 kB   ST40s-14+ST40s-24 z poci▒giem rudowym mija okolice Jŕdrzejowa.

Skroniˇw | Potok Wielki
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 979.2 kB   ST44-2061+ST44-2033 z poci▒giem rudowym wje┐d┐aj▒ w dolinŕ Nidy.

Podborcze (Umianowice)
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1102.6 kB   ST40s-11+ST40s-04 z poci▒giem rudowym.

Kije
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 892.8 kB   ST40s-11+ST40s-04 z poci▒giem rudowym opuszczaj▒ Chmielnik.

Przededworze
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1311.5 kB   Poci▒g zbiorowy prowadzony ST44- 2031+ST44-2007 zbli┐a siŕ do mijanki Kŕpie LHS.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1718.8 kB   ST44-2031+ST44-2007 z poci▒giem rudowym zbli┐aj▒ siŕ do mijanki Puszcza LHS.

Puszcza Sandomierska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1082.4 kB   ST44-2036 wraz z drug▒ maszyn▒ tej serii prowadz▒ mieszany poci▒g w kierunku Drozdowa.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1933.4 kB   Duet maszyn ST40s z poci▒giem rudowym mija doŠ osobliwe miejsce do biesiadowania znajduj▒ce siŕ od wielu lat w lesie pod Ciosmami.

Ciosmy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1589 kB   ST44-2011+ST44-2039 z mieszanym sk│adem wagonˇw zbli┐aj▒ siŕ do Huty Krzeszowskiej.

Huta Stara
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1961.3 kB   ST44-2046 z poci▒giem zbiorowym mija Ciosmy.

Ciosmy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1691.3 kB   ST40s-17+ST40s-08 z poci▒giem rudowym zbli┐a siŕ do Nowosielca.

Nowosielec
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1805.3 kB   Poci▒g zbiorowy prowadzony ST44-2011+ST44-2066 jedzie w kierunku Sŕdziszowa.

Mucharzew
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1538.8 kB   Prˇ┐ny zwrot wŕglarek prowadzony ST40s-19+ST40s-04 zbli┐a siŕ do mijanki Niekrasˇw LHS.

Mucharzew
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1332.8 kB   ST44+2015+ST44+2036 z mieszanym sk│adem wagonˇw wspinaj▒ siŕ pod Mucharzewem.

Mucharzew
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1542.5 kB   ST40s-14+ST44-2026 ze sk│adem rudowym zbli┐aj▒ siŕ do mijanki Kŕpie LHS.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3 · · · · · · Strona 44Strona 45Strona 46
© LHS.pl 1998-2023
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05